Okrugli sto u Šahovskom savezu Srbije
Beograd, 07.09.2010.
 

OKRUGLI STO NA TEMU – IZMENE PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI SPORTOVA

ODRŽAN JE 07.09.2010. GODINE, U PROSTORIJAMA ŠAHOVSKOG SAVEZA SRBIJE

 

 

 

Šahovski savez Srbije, na osnovu dopisa Sportskog saveza Srbije za dostavljanje predologa za izmenu i dopunu Pravilnika o kategorizaciji sportova, pokrenuo je niz akcija kako bi šah vratio na mesto koje mu po zaslugama pripada, u II grupu sportova.

Jedna od akcija u nizu je i sazivanje „Okruglog stola“ na temu – kategorizacija šaha. Pozivu Miodraga Vukotića, predsednika Šahovskog saveza Srbije, odazvali su se šahovski velikani koji su svojim rezultatima pisali istoriju srpskog šaha, aktuelni članovi reprezentacije Srbije u šahu, selektori, šahovski radnici, i mediji. Okruglom stolu prisustvovao je i Miodrag Šebek, predsednik komisije za vrhunski sport Sportskog saveza Srbije.

Nakon argumentovane rasprave u kojoj su učestvovali Svetozar Gligorić, Borislav Ivkov, Ivan Marković, Alisa Marić, Nataša Bojković, Aleksandar Kovačević, Ivan Ivanišević, Ana Benderać, Siniša Dražić, Danko Bokan, Gordana Marković, Ljubomir Riznić, Miroslav Kopanja, Selimir Manojlović, Svetozar Vlahović, Bogoljub Joksimović, Vladica Andrejić, Dragan Kotevski i ostali prisutni, konstatovano je da je šah, zbog toga što je misaono, intelektualno takmičenje, izdvojen od drugih sportova i potcenjen uprkos svemu dobrom što donosi u sportskom smislu. Iscrpnom diskusijom o sportskim elementima šaha, vrednostima šaha kao sporta i šahovskim rezultatima, učesnici okruglog stola saglasili su se da je šah misaoni sport, a ne misaona sportska igra, i da u buduće šah tako treba kategorisati. Takođe, zaključeno je da se u Pravilniku o kategorizaciji sportova mora jasno istaći da, po važećim kriterijumima, šah po broju bodova pripada vrhu II grupe sportova.

Predstavnik Sportskog saveza Srbije, Miodrag Šebek, prihvatio je predloge Šahovskog saveza Srbije i obećao da će se novim Pravilnikom o kategorizaciji sportova, ispraviti nepravda učinjena šahu, tako što će se šah kategorisati kao misaoni sport i što će biti jasno naznačeno kojoj kategoriji sportova šah po bodovima pripada.

Predsednik saveza posebno je istakao značaj elaborata na temu – „Da li je šah sportska disciplina?“, autora Ivana Markovića, koji jasno dokazuje da je šah sport, a koji je jednoglasno usvojen na 10. sednici IO ŠSS, održanoj 17.08.2010. godine, kao i rezultat bodovanja po kojem je šah na granici I i II grupe sportova.

Akciji Šahovskog saveza Srbije, potpisom zahteva za vraćanje šaha u II grupu sportova, pridružili su se i najeminentniji šahisti i šahistkinje, članovi svih 12 muških i 12 ženskih klubova, učesnika Ekipnog rvenstva Srbije u šahu.

 

Kriterijumi za katergorizaciju sportova (preuzmi word - Ivan Marković) >>>
Elaborat Ivan Marković: Da li je šah sport? (preuzmi word) >>>