R E P R E Z E N T A C I J A

 Reprezentacija Srbije - žene
Ime i prezime
Titula
1.
Nataša Bojković
IM
2.
Jovana Vojinović
žVM
3.
Andjelija Stojanović
žVM
4.
Marija Rakić
žIM
5.
Adela Velikić
 
Selektor: VM Branko Damljanović


Selektor
Branko Damljahović

Nataša Bojković

Jovana Vojinović

Andjelija Stojanović

Marija Rakić

Adela Velikić
Reprezentacija Srbije -muškarci
Ime i prezime
Titula
1.
Ivan Ivanišević
VM
2.
Miloš Perunović
VM
3.
Robert Markuš
VM
4.
Nikola Sedlak
VM
5.
Aleksandar Inđić
VM
Selektor: VM Slavoljub Marjanović


Selektor
Slavoljub Marjanović

Ivan Ivanišević

Miloš Perunović

Robert Markuš

Nikola Sedlak

Aleksandar Inđić